Pasirengimas euro įvedimui Lietuvoje, data, planas

Kokia numatoma euro įvedimo Lietuvoje data?
Numatoma Europos bendrosios valiutos euro įvedimo Lietuvoje data – 2015 m. sausio 1 d.
 
Kur ir kokia numatyta euro įvedimo Lietuvoje tvarka?
2014 m. balandžio 17 d. Seimas priėmė Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą, kuriuo nustatyta pasirengimo įvesti eurą, litų keitimo į eurus, litais išreikštų verčių perskaičiavimo į eurais išreikštas vertes šalyje įvedus eurą ir litų išėmimo iš apyvartos tvarka.

Euro įvedimo Lietuvoje tvarka taip pat numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Nacionaliniame euro įvedimo plane.
 
Numatoma euro įvedimo Lietuvoje diena, jeigu taip nuspręs Europos Sąjungos (ES) Taryba , – 2015 m. sausio 1 d., ketvirtadienis. Tą dieną euras taptų privaloma priimti mokėjimo priemone Lietuvoje.
 
2015 m. sausio 1 d. įstaigų, įmonių ir gyventojų įsipareigojimai bei sutartys, visos gyventojų sąskaitos bankuose litais būtų nemokamai perskaičiuotos į eurus pagal ES Tarybos nustatytą galutinį, neatšaukiamą litų keitimo į eurus kursą. Įmonėms ir gyventojams tuo rūpintis nereikėtų, tai būtų padaryta automatiškai.
 
15 kalendorinių dienų – nuo 2015 m. sausio 1 d. iki sausio 15 d. – mokėjimo priemonė būtų euras, tačiau mokant už prekes ir paslaugas grynaisiais pinigais būtų galima atsiskaityti ir litais (dviejų valiutų apyvartos laikotarpis). 2015 m. sausio 16 d. euras taptų vienintele teisėta, privaloma priimti atsiskaitymams, mokėjimo priemone.
 
Lietuvos bankas savo kasose Vilniuje ir Kaune litus į eurus keis nemokamai neribotą laiką, komerciniai bankai, AB „Lietuvos paštas“ padaliniai ir kai kurios kredito unijos – nustatytais terminais.
 
Kokie reikalavimai keliami Europos Sąjungos valstybėms narėms, norinčioms įsivesti eurą, ir kaip juos atitinka Lietuva?
Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms, norinčioms įsivesti eurą, Mastrichto sutartyje nustatyti tokie konvergencijos (suartėjimo su euro zona) kriterijai (Mastrichto kriterijai):
 
infliacija negali būti didesnė už trijų ES valstybių narių, kuriose žemiausias infliacijos lygis, infliacijos vidurkį daugiau kaip 1,5 procentinio punkto. Toks kainų stabilumas turi būti ilgalaikis;
 
šalies bendrojo biudžeto deficitas negali sudaryti daugiau kaip 3 % bendrojo vidaus produkto (BVP) arba jis turi sparčiai ir nuosekliai artėti prie šio lygio;
 
valstybės skola turi būti ne didesnė kaip 60 % BVP arba ji turi sparčiai ir nuosekliai mažėti;
 
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) ilgalaikių palūkanų normos negali būti didesnės už trijų ES valstybių narių, kuriose žemiausias infliacijos lygis, ilgalaikių VVP palūkanų normų vidurkį daugiau kaip 2 procentiniais punktais;
 
šalies nacionalinė valiuta turi būti stabili ir mažiausiai dvejus metus iki euro įvedimo neperžengti nustatytų valiutos svyravimo ribų euro atžvilgiu, dalyvaujant antrajame valiutų kurso mechanizme.
 
Turimos naujausios Lietuvos ir kitų ES šalių ekonominės raidos prognozės rodo, kad galimybė mūsų šaliai įstoti į euro zoną 2015 m. yra gana reali.
 
2014 m. viduryje turėtų būti paskelbtos Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko konvergencijos ataskaitos apie ekonominį, teisinį ir institucinį Lietuvos pasirengimą įsivesti eurą.

Kokiu kursu bus įvestas euras?
Lietuvos banko pozicija yra ta, kad dabartinis oficialus lito ir euro kursas, t. y. 3,452 8 lito už 1 eurą, yra tinkamas įvesti Lietuvoje eurą. Nėra jokio pagrindo manyti, kad lito ir euro santykis gali būti kitoks.